Organizational Committee


Zhongwei Li, China University of Petroleum (East China), China (Chair)

Kaifei He, China University of Petroleum (East China), China (Vice Chair)

Xuerong Cui, China University of Petroleum (East China), China

Changguo Liang, China University of Petroleum (East China), China

Huashuai Yu, China University of Petroleum (East China), China

Peng Ren, China University of Petroleum (East China), China